Apollonia Thoma (1655)

Geboren13.01.1655
VaterMathias Thoma (1615)
MutterAnna Linder (1617)